Heder

Hedersrelaterade Brott

Hedersrelaterad brottslighet är brott som är riktat mot någon, ofta en släkting i syfte att förhindra att hedern skadas eller förloras.

Ett brott som enligt gärningsmannens och övriga släktens eller gruppens uppfattning riskerar att vanära eller ha vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder. Detta i syfte att förhindra att hedern skadas eller förloras, alternativt att reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern.

Hedersrelaterade brott kan handla om frihetsberövande tvång, äktenskapstvång, vilseledande hot, ofredande hot, misshandel, skyddande av brottsling, övergrepp i rättssak, mord eller mordförsök.

Familjens heder ett motiv

Handlingen riktas vanligtvis mot en familjemedlem som anses ha vanärat eller riskerar att vanära familjens heder. De flesta som utsätts för dessa brott är flickor eller kvinnor mellan 15-25 år. Även pojkar och män är utsatta.

Ofta är det fler personer i släkten som ligger bakom brottet. Motivet är att återställa familjens heder.

Med heder menas i det här fallet: det värde en person eller familj har i andras ögon.

Förlorad heder kan förstöra familjens anseende och sociala kontakter inom den etniska gruppen.

Oftast är det männen som bestämmer

I familjer som lever i så kallad hederskultur är det männen som bestämmer och kontrollerar familjens medlemmar, för att de ska kunna behålla sin makt. Även kvinnor kan stödja eller tvingas stödja den kulturen.

Söner har betydligt större frihet än döttrar. En dotter måste ofta underordna sig släktens, pappans och brödernas krav.

Både flickor och pojkar drabbas

Det finns fortfarande kvar en föreställning om att hedersrelaterat våld och förtryck bara drabbar flickor och kvinnor men även pojkar och män utsätts.

Sönerna/ pojkarna är ofta friare än döttrarna/flickorna men även de kan drabbas av arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. De kan också få i uppdrag att bevaka och kontrollera sina systrar och kusiner och sköter de sig inte som förväntat kan de också bli utsatta för våld och förtryck.

I kända fall finns det pojkar och unga män som blivit dödade på grund av avvikande sexuellt beteende eller val av fel partner.

Den som genom olaga tvång eller förmår en person att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse och som utnyttjar dess belägenhet begår en brottslig handling.

Äktenskapstvång är ett brott och straffet är fängelse i högst fyra år.

Bestraffning

Att bryta mot normer bestraffas

En flicka eller pojke som utsätts för rykten eller bryter mot gruppens eller familjens normer bestraffas. Då kan personen bli utsatt för hot, trakasserier, förödmjukande handlingar, våld och frihetsberövande. I extrema fall kan det gå så långt som till mord.

Det är vanligt att brottet planeras av flera personer under en längre tid.

Gärningsmannen är ofta en far, make, bror, manlig kusin, farbror, morbror eller en svåger. Det förekommer även kvinnliga gärningsmän.

Gärningen ger respekt i den egna gruppen och då får också gärningsmannen stöd från familjen, släkten och den etniska gruppen man tillhör. Det handlar om att återupprätta familjens ”heder”.

Familjen är det viktigaste nätverket i livet och väljer man att lämna sin familj för att söka skydd riskerar man att leva under ständig rädsla.

Man är rädd för att hittas och bli utsatt för repressalier samtidigt som man känner sig väldigt utsatt och ensam!