Post traumatisk stress PTSD

Vad är Posttraumatiskt stressyndrom?

PTSD

Det kan drabba en person som varit med om exempelvis misshandel, våldtäckt en olycka eller krig. Och det finns olika behandlingar som kan hjälpa.

Vid PTSD återupplever man den traumatiska händelsen, blandat av känslor av skräck och vrede. Återupplevelsen kan utlösas av yttre sinnesintryck eller händelser som påminner av traumat. Även barn och unga kan drabbas av det. De flesta som har varit med om ett trauma utvecklar inte posttraumatisk stressyndrom och många blir bättre även utan behandling.

Symtom vid posttraumatisk stressyndrom

De vanligaste symtomen är:

Att återuppleva traumat i form av återkommande och påträngande minnesbilder. Det kan ske både när man är vaken och när man sover.

Att man försöker undvika allt som på något sätt påminner om traumat. Det kan leda till att man isolerar sig från familj, vänner och arbetskamrater.

En överdriven vaksamhet. Den överdrivna vaksamheten kan göra att man blir onormalt lättskrämd och lättirriterad. Man kan få omotiverade vredesutbrott, koncentrationssvårigheter och problem med sömnen.

Minnesförlust kan vara total och är oftast begränsad till tiden precis före, under eller efter ett trauma.

Symtomen vid posttraumatisk stressyndrom kan komma några veckor  efter den traumatiska händelsen.  Men kan även ta längre tid som några månader eller år.

Behandling

Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som kräver en långsiktig behandling. Det sociala nätverket spelar en stor roll för möjligheterna att bearbeta sina upplevelser. Om man behöver hjälp från sjukvården finns det psykologisk behandling och läkemedel som kan hjälpa. En behandling som visat god effekt vid posttraumatiskt stressyndrom är en terapiform som kallas kognitiv beteendeterapi, KBT. Behandlingen kan bestå i att återskapa de traumatiska minnena och att besöka de platser och situationer som påminner om traumat. När man erinrar traumat under kontrollerade former försvagas ångestreaktionen i takt med att man klarar av att återuppleva känslorna som är förknippade med den traumatiska händelsen. En annan form av psykoterapi är Eye Movement Desensitization  and Reprocessing, EMDR. I EMDR återskapas de traumatiska minnena samtidigt som man använder en speciell teknik med ögonrörelser. De båda har i olika undersökningar visat sig vara ungefär lika effektiva. Läkemedel mot depression, i första hand selektiva serotoninåterupptagshämmare SSRI, har visat effekt mot posttraumatiskt stressyndrom.

Råd till anhörig

Den som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan man få från en stödorganisation, till exempel Svenska Ångestsyndromsällskapet. Stödorganisationer kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om den anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för din anhöriges vård.

annat barn som är förövare, (30% av förövare är under 18 år) så är det mer händelser i livet som gör att det avslutas. Sen startar man sitt liv själv som ung vuxen.

Oftast men inte alltid hamnar man i något form av beroende. För att glömma det man varit med om.

Livet fortsätter, man tar lite fel beslut, och ser inte riktigt att det kan ha med sin uppväxt att göra.

MEN sen, då skaffar man sig en familj, man lägger ner massor i den, och man hinner inte ens gå på toa.

När man kommer till nästa skede i livet, då livet börjar puttra på i lagom takt, då kommer tankarna. Det är hjärnan som passar på att bearbeta det som hänt tidigare i livet. Det jag brukar säga är att när hjärnan börjar då har du inget val längre, du måste låta den få tänka klart.  (Nu är du i en ålder av 25-40 år).

Viktigast är inte att vända ut och in på livet, utan viktigast är att du inte blir rädd. Tankarna är historia, det är dåtid inte nutid.

Acceptans kommer du till när du låter din hjärna gör sitt jobb. Blir det jobbigt så skriv till oss, man behöver inte gå i terapi men man kan självklart göra det om det blir övermäktigt. Mardrömmar och dagdrömmar. Ångest utan att du vet varför. Socialfobi är även vanligt förekommande. Du minns saker som du inte kommer ihåg. Saker som hjärnan gömt för att du skulle överleva traumat. Nu bearbetar den.

Observera

När du kommer in i bearbetnings fasen är det viktiga att komma ihåg basala saker.

Äta- Sova- Rörelse.  Sök vård om du får problem med det här.

Tips

Ett bra sätt är att skriva ner tankarna/minnena lägg dom i en skokartong. Du kan skriva brev till förövaren och lägga i skokartongen. Även till dom som fanns runt omkring dig. En dag när du känner, nu har jag inget att skriva mer så är det dax för begravning. Då eldar du upp kartongen.

Anhöriga till ett vuxen barn

Det kan faktiskt vara svårare för anhöriga, dom vill gärna förstora upp saken. Försöka hjälp oss, men det kan bli så fel. Som anhörig är din främsta uppgift att lyssna. Följa med på möten om det behövs. Men viktigt bli inte medberoende.