HBTQ

Vad är HBTQ?

HBTQ är en vanlig förkortning som när den skrivs ut blir:

homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.

Homosexuell

Förmågan att bli kär i eller attraherad av människor av samma kön som en själv.

Bisexuell

Förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett kön.

Transperson

Ett paraplybegrepp som omfattar en mängd olika transidentiteter.

Gemensamt för transpersoner är att man är en person vars könsidentitet, juridiska kön och biologiska kön inte alltid har hängt ihop enligt normen.

Begreppet har inget med sexuell läggning att göra.

Queer

Brett begrepp som kan avse en teori som växt fram inom den akademiska sfären (queerteori), aktivism eller identitet.

Queer som identitet innebär att på något sätt bryta mot heteronormen.

Queeraktivism handlar om att synliggöra queer och ifrågasätta normer kring kön och sexualitet

Kön

Kön är en socialt konstruerad kategori som delar in människor i grupperna kvinnor och män. Kön kan beaktas utifrån flera olika aspekter:

• Juridiskt: Det kön som står registrerat i folkbokföringen.

• Biologiskt: Utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer.

• Könsidentitet: Det kön en person känner sig som. Det kan vara kvinna, man, både och eller inget alls.

• Könsuttryck: Hur man klär sig, om och hur man sminkar sig, vilken frisyr man har, hur man beter sig och vilket kroppsspråk man har.

Hon, han eller hen?

Hen kan användas istället för hon eller han. Exempelvis om man inte vet vilket kön en person har eller om personer definierar sig som något annat än tjej eller kille.

För intergenderpersoner kan användandet av ett pronomen som hen vara den enda aktiva bekräftelsen av identitet från omvärlden.

Det som känns ovant är bara konstigt till dess att det omfattas av fler.

Diskrimineringslagen

Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Målet är att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller köns uttryck.