Hjärnan

Bild från 1177
bild från 1177

Vad är det som styr?

Pannlob, urhjärnan eller reptilhjärna

Bakom pannbenet sitter pannloberna, en i vardera hjärnhalva. Det är den senast utvecklade delen av vår hjärna. Den första hjärnan utvecklades för 250 miljoner år sedan, och har sedan lagt till nya delar för att överleva. Den har byggts på från nacken och framåt och pannloberna är den senaste.

Vi har alltså kvar allting, från de allra äldsta och enklaste delarna till den senaste utvecklade, pannloben. Den anses av de flesta forskare vara fullt utvecklad först vid ungefär 25-års ålder.

Pannloben, är där vi fattar alla beslut

och styr över impulskontrollen. Det är pannloben som skiljer oss från djuren. Det är även en sambandscentral till resterande hjärna. Pannloben tar tid på sig för att växa klart och det gör att tex tonåringar inte har samma omdöme som vuxna.

Det kan förklara varför unga provar droger eller har oskyddat sex trots att de vet att det är förknippat med stora risker.

När vi stressar använder vi pannloben. Urhjärnan och reptilhjärnan är ett begrepp som rör flera delar av hjärnan men den delen styr våra mest primitiva drifter. Det är reptilhjärnan som tar över när man är stressad, orolig, deprimerad eller har druckit alkohol. När man är lugn är det pannloben som fattar beslut. När man agerar med sina instinkter eller drifter är det reptilhjärnan som styr. Försvar, Flykt, Födointag och Fortplantning. När hjärnan fungerar lite sämre, till exempel vid akut stress, extrem hunger, rädsla eller alkoholförtäring tar reptilhjärnan över så att man kan fokusera på överlevnad.

Varför skrek jag inte? Inget konstigt alls för din kropp reagerade på chocken, med att gå in på överlevnad. Då stängs andra funktioner av. Du kan se i tunnelseende, du hör sämre och du kan inte skrika eller prata. Luktsinnet kan dock vara skarpt fortfarande. Det gör att vi senare i livet kan reagera på dofter som skapar ångest hos oss.

Det är alltså inte den smartaste delen av hjärnan som styr när man är stressad eller har druckit alkohol.

Vad är ett Trauma?

Ordet trauma betyder skada. Ett psykiskt trauma är ofta ett resultat av en chock. Svåra händelser kan framkalla både fysiska och psykiska reaktioner.

Individuella reaktioner

Alla reagerar olika på olika situationer, det beror på att vi har olika upplevelser av olika saker.

Har vi ett bra självförtroende och självkänsla innan ett trauma sker så klarar vi det oftast bättre.

Det finns inga rätt och fel. Människor kan ibland känna skuld över att de inte reagerar som förväntat. Alla bearbetar helt enkelt saker olika.

Vår sårbarhet är även olika vid händelser och det finns en rad olika anledningar som avgör om man reagerar. Det kan bero på var i livet man befinner sig. Yngre människor reagerar till exempel normalt starkare än äldre då de inte har lika många referenser och erfarenheter.

Svåra händelser kan vara enklare att hantera när man har känsla av kontroll. Dessutom spelar tidigare erfarenheter in. Har man upplevt traumatiska händelser tidigare kan man vara känsligare för ytterligare svårigheter.

Psykiska och fysiska reaktioner

En svår händelse utsätter oss för akut stress vilket sätter igång massor i kroppen — både fysiska och psykiska reaktioner. Det är inte konstigt. Man kan säga att det är en normal reaktion på en onormal situation. Långvarig stress ger fysiska skador i kroppen och kan starta igång olika sjukdomar tex Fibromyalgi

Reaktioner under händelsen

Människor reagerar väldigt olika när de befinner sig i dramatiska och svåra situationer. Vissa blir snudd på apatiska medan andra verkar agera genomtänkt och beslutsamt. Hur mycket kontroll man hade under själva händelsen kan påverka hur man mår senare. Har man drabbats av handlingsförlamning riskerar man att må sämre medan de som upplever att de haft kontroll och möjlighet att påverka det som händer mår bättre.