Missbruk

Beroende

Vad är beroende?

Olika begrepp och definitioner finns för att ange konsumtionsnivåer och skadliga beteenden.
Begrepp som används är riskbruk, riskabel alkoholkonsumtion, riskkonsumtion och riskabla alkoholvanor.

Bruk
 Är när man dricker alkohol utan att få skador eller negativa konsekvenser, varken fysiska, psykiska eller sociala.

Riskbruk
 Definierar vid vilka mängder det är risk för skador. 
Vid förhöjd konsumtion över tid finns risk för sociala problem.
Risken är stor att ett riskbruk övergår i ett skadligt bruk eller beroende vid t ex en livskris.

Skadligt bruk 
Kallades tidigare för missbruk och syftar på ett beteende som ger negativa konsekvenser eller är skadligt. 
Antingen för hälsan, sociala relationer samt påverkar ekonomin negativt både på individ, organisations och samhällsnivå.

Ord som missbruk och alkoholism används slentrianmässigt. 
Man väljer att undvika begreppet missbruk och istället använder ordet beroende eftersom missbruk är negativt definierat och socialt stigmatiserat. 
För beroende finns det däremot kriterier och verktyg för upptäckt och diagnos.

Beroende är en medicinsk sjukdomsdiagnos och ska behandlas som en sådan.

Beroende är en förvärvad, kronisk sjukdom som i de allra flesta fall går att behandla.
Idag vet vi att beroende i första hand är ett medicinskt problem, även om det ofta leder till sociala problem.

När du tar en beroendeframkallande substans aktiveras hjärnans belöningssystem och dopamin frisätts, vilket ger en känsla av eufori.
Ett långvarigt bruk gör dock att hjärnan förändras och ett beroende uppstår. 

Substansberoende karakteriseras av upprepat drogsökande beteende, tvångsmässig droganvändning och förlust av kontroll över intaget.

I förlängningen leder det till ett känslomässigt negativt tillstånd med oro, irritabilitet, självmordstankar, sömnproblem och drog sug där själva viljan eller motivationen delvis är satt ur spel.
Belöningssystemet blir så att säga ”kidnappat”.

Det finns inget säkert sätt att säga vad som är ”riskfritt” bruk, utan det beror på flera olika faktorer.
Olika människor är olika känsliga för att utveckla beroende.
Att utveckla ett beroende tar också olika lång tid och typen av substans har stor betydelse.

Vad är medberoende?

Medberoendets mönster & karaktärsdrag

Dessa mönster och karaktärsdrag erbjuds som verktyg för stöd i en självutvärdering. De kan framförallt vara hjälpsamma för nykomlingar.


Förnekelsemönster:

Att förminska, ändra eller förneka hur man verkligen känner

Har besvär att uppfatta det man känner

Uppfattar sig själv som absolut osjälvisk och engagerad i andras välmående

Mönster av låg självkänsla:

Har problem att ta beslut

Blir besvärad av att ta emot erkännande och beröm eller gåvor

Klandrar allt man tänker, gör eller säger som i grova drag aldrig är ”tillräckligt bra”

Begär inte av andra att tillgodose mina behov eller önskningar

Värdera andras tankar, känslor och beteenden högre än sina egna

Att inte uppleva sig som en älskvärd eller betydelsefull person

Eftergivenhetsmönster:

Äventyra sina egna värderingar och integritet för att undvika avvisande eller andras ilska

Vara extremt lojal, stanna kvar i skadliga situationer för länge

Vara väldigt känslig för hur andra känner sig och känna detsamma

Värderar andras åsikter och känslor högre än sina egna samt är rädd för att uttrycka sina egna åsikter och känslor som skiljer sig åt från andras

Åsidosätter sina egna intressen och fritidsysslor för att göra det andra vill

Nöjer sig med sex när man vill ha kärlek

Kontrollmönster:

Försöker förvissa andra i hur de ”borde” tänka och hur de ”verkligen” känner

Tror att andra människor är inkapabla att ta hand om sig själva

Blir irriterad eller arg om andra inte låter mig hjälpa dem

Överöser dem man bryr sig om med gåvor och tjänster

Erbjuder andra råd och vägledning utan att ha blivit tillfrågad om det

Använder sex för att få gillande och för att bli accepterad

Behöver vara ”behövd” för att kunna ha en relation till andra

Medberoende

Medberoendets mönster & karaktärsdrag

Dessa mönster och karaktärsdrag erbjuds som verktyg för stöd i en självutvärdering. De kan framförallt vara hjälpsamma för nykomlingar.

Förnekelsemönster:

• Att förminska, ändra eller förneka hur man verkligen känner

• Har besvär att uppfatta det man känner

• Uppfattar sig själv som absolut osjälvisk och engagerad i andras välmående

Mönster av låg självkänsla:

• Har problem att ta beslut

• Blir besvärad av att ta emot erkännande och beröm eller gåvor

• Klandrar allt man tänker, gör eller säger som i grova drag aldrig är ”tillräckligt bra”

• Begär inte av andra att tillgodose mina behov eller önskningar

• Värdera andras tankar, känslor och beteenden högre än sina egna

• Att inte uppleva sig som en älskvärd eller betydelsefull person

Eftergivenhetsmönster:

• Äventyra sina egna värderingar och integritet för att undvika avvisande eller andras ilska

• Vara extremt lojal, stanna kvar i skadliga situationer för länge

• Vara väldigt känslig för hur andra känner sig och känna detsamma

• Värderar andras åsikter och känslor högre än sina egna samt är rädd för att uttrycka sina egna åsikter och känslor som skiljer sig åt från andras

• Åsidosätter sina egna intressen och fritidsysslor för att göra det andra vill

• Nöjer sig med sex när man vill ha kärlek

Kontrollmönster:

• Försöker förvissa andra i hur de ”borde” tänka och hur de ”verkligen” känner

• Tror att andra människor är inkapabla att ta hand om sig själva

• Blir irriterad eller arg om andra inte låter mig hjälpa dem

• Överöser dem man bryr sig om med gåvor och tjänster

• Erbjuder andra råd och vägledning utan att ha blivit tillfrågad om det

• Använder sex för att få gillande och för att bli accepterad

• Behöver vara ”behövd” för att kunna ha en relation till andra