Om

Info om Bakluckeloppis Tunapark har en egen flik

Om Verksamhetsansvarig:

Ingela Hertze

2009 kände hon att det var dax för att göra något nytt med sitt liv. Eftersom hon har en bakgrund med sexuella övergrepp som barn och lever i en familj med dysfunktionella problem. Så tog hon kontakt med föreningen ATSU i Västerås. Där träffade hon andra med liknande problem och fick frågan att starta en lokalförening i Eskilstuna. Så blev det.

Ingela är utbildad barnskötare/vårdarinna. Jobbade med autistiskabarn och vuxna med funktionshinder under 1988-1999.

1999 startade hon hunddagis där hon och kollegan tog emot praktikanter för handledning.

2001 startade hon parallellt med hunddagis katt och hundpensionat.

2008 valde hon att sälja hunddagis och gå vidare.

I familjen finns barn med NPF.

Under åren har Ingela studerat pedagogiskt ledarskap. Desto mer ämnen som kommer upp desto mer lärs in med åren.

Idag har Ingela stödsamtal och utbildningar. Hon föreläser i flera tabu ämnen. Föreningen tar även emot praktikanter som handleds.

Historik

ATSU –Att Trygga Sexuellt Utnyttjade-Eskilstuna, bedriver sedan Januari 2010 verksamhet för att trygga sexuellt utnyttjade och deras anhöriga. Genom direktstöd till målgruppen och genom att sprida opinion kring och information om sexuella övergrepp och konsekvenserna av de samma arbetar föreningarna för att förbättra rehabiliteringsmöjligheterna för de som på något sätt berörs av utnyttjade och övergrepp, vare sig det är genom egna erfarenheter eller anhörigas, vänners erfarenheter eller om det handlar om de som i sin profession möter utsatta eller anhöriga.

Under dessa år har föreningen märkt att det finns flera kunskaps mål att främja. Därav att vi beslutat att framöver omorganisera föreningen efter behovet. Det innebär ett namn byte år 2016.

Nytt namn blir: Tabu och Kunskap det namnet säger precis vad vi kommer eftersträva. Prata om tabu, och ge kunskap inom ämnen som rör tabu.

SÄRSKILT FOKUS.

Föreningen har ett unikt fokus då vi står för värderingar med tydligt barnperspektiv där professionalismen fötts ur erfarenhet och en öppenhet för nytänkande. I många sammanhang innebär barnperspektivet att vuxenvärlden runtom behöver stärkas och föreningen har därför också tidigare setts som en anhörigförening, något som dock inte speglar den bredd som föreningen har och den verksamheten den bedriver.

Föreningen är en partipolitiskt obunden organisation och vårt unika fokus innebär att vi arbetar både med utsatta barn och deras omgivning. Föreningen står för en holistisk grundsyn där såväl sociala som psykologiska och samhällsteoretiska perspektiv beaktas.